Click here to edit title

      Δημήτρης Αλεξανδρής
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
    ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Blog

Ήρθε ο καιρός να προσέξετε την Υγεία σας μέσα από τα Προνομιακά Πακέτα Υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής και εξασφαλίστε για σας και τους αγαπημένους σας ανθρώπους το δικαίωμα να συνεχίζετε να απολαμβάνετε τα υλικά πράγματα της ζωής!

Δημήτρης Αλεξανδρής - Ασφαλιστικός Σύβουλος Εθνικής

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ!!

view:  full / summary

HEALTH - 1

Posted by [email protected] on September 7, 2018 at 10:20 AM Comments comments (36)

Νοσοκομειακά προγράμματα: Όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η υποβάθμιση των παροχών και των καλύψεων Υγείας από τα Δημόσια ταμεία.


Παρ΄ όλα αυτά, αρκετά άτομα συνεχίζουν να στρέφονται στα δημόσια ασφάλιση, λόγω του ότι θεωρούν ότι η ιδιωτική ασφάλιση έχει πολύ υψηλός κόστος.


Όμως, η ιδιωτική ασφάλιση δε είναι πια ένα είδος πολυτελείας και μόνο για τους πλούσιους!

ορούμε πλέον να βρούμε προγράμματα σχεδιασμένα για τις ανάγκες μας τόσο σε άποψη παροχών όσο και χρημάτων!

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για τα την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, με τις πωλήσεις των Νοσοκομειακών προγραμμάτων να παρουσιάζουν αύξηση πάνω από 20% ετησίως, παρά την οικονομική κρίση.

Εάν ενδιαφέρεσαι για ασφάλεια υγείας, δες τη παρακάτω λίστα που ακολουθεί με τα βασικά ερωτήματα προκειμένου να είσαι κατάλληλα ενημερωμένος για τα νοσοκομειακά προγράμματα προτού προχωρήσεις σε αγορά.

1. Τι είναι ένα Νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας;

Μέσω ενός Νοσοκομειακού ασφαλιστηρίου, η Ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να πληρώσει τα έξοδα περίθαλψης του πελάτη της, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία νοσηλεία σε ένα νοσοκομείο.

Το ποσοστό κάλυψης των εξόδων εξαρτάται από:

• το τι προσφέρει κάθε πρόγραμμα,

• τα ασφάλιστρα που καταβάλει ο πελάτης,

• και από το αν η νοσηλεία είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (Ε.Ε. και ΗΠΑ/Καναδά;).

2. Τι καλύπτει

Το ασφαλιστήριο καλύπτει τα σχετικά έξοδα που θα προκύψουν από τη Νοσηλεία του ασθενούς σε νοσοκομείο, όπως αμοιβές ιατρών, φάρμακα, εξετάσεις, υλικά, διαμονή, αποκλειστική νοσοκόμα, ασθενοφόρο κ.α.

Το κάθε ασφαλιστήριο αναφέρει ξεκάθαρα στους Όρους και τις καλύψεις του ακριβώς τι καλύπτει ανά περίσταση.

Άρα, είναι σημαντικό να διαβάζεις καλά και αναλυτικά το συμβόλαιο προκειμένου να γνωρίζεις τι καλύπτει το πρόγραμμά ανά περίπτωση.

3. Πως αποζημιώνει η ασφαλιστική εταιρία;

Υπάρχουν δύο τρόποι αποζημίωσης:

• Απευθείας στο Νοσοκομείο.

Αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο προβλέπει κάποια συμβεβλημένα και συνεργαζόμενα Νοσοκομεία (δηλ. το νοσοκομείο έχει απευθείας συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία;).

Σε αυτή την περίπτωση ο διακανονισμός γίνεται μεταξύ Νοσοκομείου και Ασφαλιστικής και ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να πληρώσει στο Νοσοκομείο μόνο την όποια τυχόν συμμετοχή, εάν υπάρχει και προβλέπεται από το Ασφαλιστήριο.

Στην Ασφαλιστική

Μετά το πέρας της νοσηλείας, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει τα πρωτότυπα τιμολόγια στην Ασφαλιστική του.

Μετά τον έλεγχο των παραστατικών, η εταιρεία καταβάλει απολογιστικά, όπως λέγεται, τα προβλεπόμενα, βάσει του ασφαλιστηρίου, έξοδα στον ασφαλισμένο.

Τέλος, αξίζει να θυμάσαι ότι ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα δεν έχει κύριο στόχο να καλύψει μικρές περιπτώσεις (παιδικές ασθένειες, μικροχτυπήματα κτλ.) αλλά σοβαρές και πολυδάπανες περιπτώσεις νοσηλείας, τις οποίες δε θα μπορούσες να καλύψεις με άλλο τρόπο!

WHEN?

Posted by [email protected] on October 27, 2016 at 2:55 PM Comments comments (0)

Πότε είναι καλύτερα να ασφαλιστώ;


 

Ένα βασικό και καίριο θέμα που τίθεται συχνά προς συζήτηση με αντικείμενο την ασφάλιση υγείας ανάμεσα στους ασφαλιστικούς συμβούλους και τους υποψηφίους προς ασφάλιση, είναι η χρονική έναρξη της ασφάλισης. Όπως έχουμε αναφέρει ήδη πολλές φορές, η ασφαλισιμότητα είναι η πιο σημαντική έννοια στην ασφάλεια υγείας. Είναι η βάση της διαδικασίας ασφάλισης και γι’αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι προσεκτικοί.

Το ιδανικό είναι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ασφάλισης όσο νωρίτερα γίνεται ώστε να περιορίσουμε τις πιθανότητες απόρριψης της ασφάλισης ή την επιβολή κάποιων εξαιρέσεων από την ασφαλιστική εταιρεία. Γι’αυτό είναι σημαντικό όταν τονίζουμε ότι θα πρέπει να ασφαλιζόμαστε από μικρή ηλικία. Ο βασικός λόγος, εκτός από την κάλυψη σε περίπτωση που προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός στην υγεία μας, είναι η κατοχύρωση της ασφαλισιμότητας μας.

Ασφαλιζόμαστε, λοιπόν, όταν το επιτρέπει η υγεία μας και ως επί το πλείστον αυτό συμβαίνει σε νεαρή ηλικία. Όπως είναι φυσιολογικό αλλά και σύμφωνα με τις στατιστικές μελέτες, τα προβλήματα υγείας παρουσιάζονται όσο μεγαλώνουμε. Μπορεί να μην πρόκειται σε κάθε περίπτωση για κάποιο σοβαρό θέμα υγείας αλλά μπορεί να είναι ικανό για να τεθεί εξαίρεση στην ασφάλιση. Εξάλλου η ιατρική και η ασφαλιστική προσέγγιση δεν συμβαδίζουν πάντα.

Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας που μπορεί να καθορίσει τη δυνατότητα ασφάλισης και ο οποίος συνδέεται με την ηλικία εισόδου σε ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα είναι η διαδικασία ασφάλισης και η οποία διαφέρει ανάλογα με την ηλικία. Συγκεκριμένα, για υποψηφίους προς ασφάλιση έως 50 ετών δεν χρειάζεται ιατρικός έλεγχος. Αντίθετα για τους υποψηφίους άνω των 50 ετών υπάρχει ιατρικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται πιο ενδελεχής για μεγαλύτερες ηλικίες. Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας σχετικά με το ιατρικό ιστορικό που υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Η πιο συνηθισμένη παγίδα στην οποία υποπίπτουμε, όντας νέοι και υγιείς, είναι ότι θεωρούμε πως δεν συντρέχει λόγος αλλά ούτε και βιασύνη για την ένταξη μας σε ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα υγείας. Δυστυχώς, η εμπειρία και τα βιώματα στο χώρο έχουν δείξει ότι η αναβλητικότητα στην απόφαση των υποψηφίων να ασφαλιστούν είναι ο χειρότερος εχθρός. Η θέληση για ασφάλιση και η ασφαλιστική συνείδηση παίζουν καταλυτικό ρόλο όσο υπάρχει και η δυνατότητα ασφάλισης…

19/5/2015

Posted by [email protected] on May 20, 2015 at 12:35 AM Comments comments (0)


8/2/2015

Posted by [email protected] on February 7, 2015 at 4:50 PM Comments comments (0)

Καθημερινά, προσπαθείτε να μην του λείπει τίποτα.

Τα έχει όλα όμως;

Ως γονέας, επιθυμείτε μια ευτυχισμένη και επιτυχημένη ζωή για το παιδί σας.

Από την πρώτη στιγμή της γέννησής του, φροντίζετε κάθε ημέρα να μην του λείψει κανένα αγαθό.

Έχετε προνοήσει όμως για το μέλλον του;

Με τα προγράμματα ασφάλειας παιδιού συμμετέχετε έμπρακτα στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για το παιδί σας, εξασφαλίζοντάς το από τη στιγμή της γέννησής του.

Προγράμματα για την ασφάλεια παιδιού, που εξασφαλίζουν τις σπουδές και την επαγγελματική αποκατάστασή του.

Εξασφαλίζουν ακόμη τη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή του περίθαλψη και την εξασφάλισή του ακόμη κι αν συμβεί ένα απροσδόκητο

γεγονός στους γονείς.

YGEIA GIA OLOYS

Posted by [email protected] on February 2, 2015 at 7:25 AM Comments comments (0)


Ώρα να προσπεράσετε την αβεβαιότητα και τις φοβίες για την υγεία σας!Την δική σας αλλά και των αγαπημένων σας προσώπων φυσικά!

Μήπως ήρθε ο καιρός να νιώσετε πιο σίγουροι και προστατευμένοι απο ποτέ με τα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ!?

Ρωτήστε μας για τις νεες προνομιακές τιμές και παροχές που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού!

Για κάθε ανάγκη,κάθε άνθρωπο, κάθε ηλικία αλλά και κάθε τσέπη ..δεν υπάρχει δικαιολογία!Ήρθε η ώρα να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και στους ανθρώπους που αγαπάς απολαμβάνοντας Υπηρεσίες Υγείας 1ης Ποιότητας στα καλύτερα Ιατρικά Κέντρα της χώρας και του Εξωτερικού (ετήσια check up και δωρεαν διαγνωστικές εξετάσεις την στιγμή που τις χρειάζεσαι) αποκλειστικές παροχές που δεν πρεπει να λείπουν απο κανέναν και με τιμές πραγματικά που δεν έχουν προηγούμενο!!

Επειδή το σημαντικότερο αγαθό είναι η υγεία σας πάρτε μας τηλέφωνο για ένα ραντεβού!

Δημήτρης Αλεξανδρής

Ασφαλιστικός ΧρηματοΟικονομικός Σύμβουλος ΕΘΝΙΚΗΣ

Στέλεχος N.B.G

ΚαραΙσκάκη 10,43100

6977755799

244120647


1/02/2014

Posted by [email protected] on February 2, 2015 at 12:15 AM Comments comments (0)

''Tα πράγματα που δεν μπορούν να εξαγοραστούν με χρήματα, είναι εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη αξία !!!''

Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας για την εξασφάλιση του πολυτιμότερου περιουσιακού σας στοιχείου που δεν είναι άλλο απο την υγεία σας!!

Καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλους!

Δημήτρης Αλεξανδρής - Ασφαλιστής ΕΘΝΙΚΗΣ


Rss_feed